รับตรง ม. 6

รับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556

 

เพื่อให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ มจธ. ได้เตรียมความพร้อม ในเรื่องของเกณฑ์การรับสมัคร จึงขอประกาศกำหนดการและเกณฑ์การรัับสมัครของโครงการ ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้

โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี

>> เปิดระบบรับสมัคร วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 <<

Download กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี
Download เกณฑ์การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี

 

โครงการคัดเลือกตรง ความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า

>> เปิดระบบรับสมัคร วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 <<

Download กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า
Download เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติในการรับทุน โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า

 

โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT

>> เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 <<

Download กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT
Download เกณฑ์การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่สนใจสมัครโครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ทั้งวุฒิ ม.6 และ ปวช. ต้องสอบ GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่ คณะ/ภาควิชา กำหนด

  • สทศ. เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT : วันจันทร์ที่ 2 – วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555
  • สอบ GAT/PAT : วันเสาร์ที่ 6 – วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555
  • ประกาศผลสอบ GAT/PAT : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

 

โครงการ Direct Admission
เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

>> เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 <<

Download กำหนดการ โครงการ Direct Admission เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Download เกณฑ์การรับสมัคร โครงการ Direct Admission เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s