ทุนรัตนมงคล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานนาม “ทุนรัตนมงคล” ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

http://www.utcc.ac.th/scholarship/1363/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5.html

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนของชาติ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ ที่มีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ให้ได้รับทุนการศึกษา ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย “ทุนรัตนมงคล” (นามทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวน 265 ทุนต่อปี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s