กิจกรรม Make up story game

สนุกกับการเรียนเรื่อง Tense  กับกิจกรรม   Make up story game 

ความเป็นมา

แม้นักเรียนจะเข้าสู่วัยรุ่น    แต่นักเรียนก็ยังชอบเรื่องสนุกสนานมากกว่าการเรียนค่ำเครียดภายในห้อง  นักเรียนจะคิดว่าภาษาอังกฤษค่อนข้างยาก  และน่าเบื่อ และหากครูสอนแต่ทฤษฎีในห้องเรียน นักเรียนก็ยิ่งไม่อยากเรียน ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ดิฉันจึงคิดกิจกรรมเพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตัวเอง ในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  การใช้เกมเป็นสื่อการสอน  เป็นการกระตุ้นวิธีเรียนหนังสือให้ไม่น่าเบื่อ   นักเรียนจะได้ใช้ความคิดใหม่ตลอดเวลา  ใช้คำศัพท์ใหม่ๆมากขึ้น เป็นกิจกรรมที่เล่นกันได้อย่างต่อเนื่องสนุกสนาน  และเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว ดิฉันจึงใช้เกม  ชื่อ  Make up story game  โดยเรื่องที่แต่ง จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กาล (Tense)  ซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้ว  นักเรียนจะรู้สึกดีที่ได้แต่งเรื่องสนุกๆ ตลกๆ แปลกๆ  และมีรอยยิ้ม  เสียงหัวเราะกับเพื่อนๆในขณะที่เรียนภาษาอังกฤษด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน เรียนภาษาอังกฤษสนุกสนาน และไม่น่าเบื่อ
 2. เพื่อให้นักเรียนนำ กาล (Tense)  ไปใช้ได้จริง
 3. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดใหม่ คำศัพท์ใหม่ ในการแต่งประโยค
 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความคิดในการแต่งเรื่องให้เชื่อมโยงกันได้
 5. เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วม และเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย
 6. เพื่อจะเห็นรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของนักเรียนเมื่อเรียนจบในห้องเรียน

วิธีการดำเนินการ

 1. ครูทบทวนเนื้อหาเรื่อง กาล (Tense)  ที่นักเรียนได้เรียนมาแล้ว ประมาณ 20 นาที ให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับตัวเองให้เพื่อนๆฟัง
 2. ครูให้นักเรียนจับคู่   แต่ละคู่ตั้งชื่อกลุ่ม เหมือนเป็นความลับว่า เรื่องนี้เป็นของใคร  แล้วรับใบงาน Make up story game จากครู
 3. ทุกคู่ตั้งประโยคต้นเรื่อง 1 ประโยค  เกี่ยวกับ กาล (Tense) ที่ครูกำหนดสถานการณ์ให้ เขียนลงในใบงาน หลังจากเขียนเรียบร้อยแล้ว  ให้นำกระดาษไปติดไว้รอบห้อง  ความสูงพอดีสำหรับการอ่านและการเขียนด้วย
 4. หลังจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเพื่อนคู่อื่นๆ  ที่จะมาอ่านแล้วเขียนแต่งเติมประโยคใหม่  ทุกคู่จะวนมาเติมเรื่องราวของเพื่อนคู่ละ 1 ประโยค  จนครบ ภายในเวลาที่ครูกำหนด  ( ขณะที่นักเรียนเล่นเกม ขณะที่เดินไปเติมประโยคในใบงานของเพื่อนๆ  นักเรียนต้องอ่านของคนก่อนๆ  ดังนั้นนักเรียนก็จะต้องมีการพูดคุยกัน  ปรึกษากัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากครูอย่างเดียว  นักเรียนจะเห็นประโยคที่เพื่อนๆเขียน ก็จะเห็นว่าเพื่อนแต่งแบบนี้ได้ด้วย )
 5. เมื่อเขียนครบทุกคู่แล้ว ให้แต่ละคู่หยิบใบงานมานั่งกับคู่เดิม แล้วก็อ่านว่า  เพื่อนๆเขียนว่าอย่างไร  ช่วยกันดูว่าชอบไหม สนุกไหม  แล้วก็ให้ออกมาอ่านให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียน
 6. ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการห้องเรียนในขณะทำกิจกรรม  Make up story game   ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  และ Comment ผลงานนักเรียน  แล้วให้นักเรียนทุกคนช่วยกัน Comment บ้าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักเรียน  เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน และไม่น่าเบื่อ
 2. นักเรียนนำกาล (Tense)  ไปใช้ได้จริง
 3. นักเรียนได้ใช้ความคิดใหม่ คำศัพท์ใหม่ ในการแต่งประโยค
 4. นักเรียนสามารถใช้ความคิดในการแต่งเรื่องให้เชื่อมโยงกันได้
 5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วม และเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย
 6. เห็นรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของนักเรียนในขณะเรียน และเมื่อเรียนจบในห้องเรียน

สนุกสนานกับการเขียนเรื่องราวของเพื่อน

ครูคอยดูอยู่ห่าง หรือแนะนำบางอย่างได้

นักเรียนออกมาเล่าเรื่องราวที่เพื่อนๆเขียนให้   ที่หน้าชั้นเรียน

2 comments on “กิจกรรม Make up story game

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s